Masz potencjał? Sprawdź swoje IQ - najlepszy Test na Inteligencję! Schleich 

Alimenty po rozwodzie

W określonych okolicznościach rozwiedzeni małżonkowie mogą żądać od siebie alimentów. Obowiązek alimentacyjny wygasa ostatecznie względem tylko tego małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Trwa jednak nadal, jeżeli żadne z nich nie ponosi winy za rozkład pożycia bądź też jeżeli rozwód został orzeczony bez orzekania o winie, a także wówczas, gdy orzeczono rozwód z winy obojga małżonków.

Prawo do alimentów zachowuje małżonek nie ponoszący winy za rozkład pożycia. Małżonek, który nie został uznany za winnego (rozwód bez orzekania o winie), ma prawo żądać alimentów od drugiego małżonka, jeśli znajduje się w niedostatku. Zakres tego obowiązku, uzależniony od potrzeb uprawnionego i możliwości zobowiązanego, trwa 5 lat, licząc od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W wyjątkowych okolicznościach może zostać przedłużony.

„Małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”. Obowiązek ten ma na celu wyrównanie stopy życiowej małżonka niewinnego, nawet jeśli rozwód nie pociągnął za sobą istotnego pogorszenia jego sytuacji materialnej i nie jest ograniczony w czasie. Trwa aż do śmierci małżonka niewinnego lub zawarcia nowego małżeństwa.

Należy podkreślić, że uporczywe uchylanie się od ciążącego obowiązku alimentacji i narażenie przez to osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest przestępstwem.

Alimenty

 • Co powinna zawierać umowa o przyznanie alimentów?
 • Od czego zależy wysokość alimentów?
 • Kiedy można wystąpić o zmianę wysokości alimentów?
 • Do kiedy i od czego zależy przyznanie dziecku alimentów?
 • W jakiej sytuacji małżonek może złożyć pozew o tzw. alimenty małżeńskie?
 • Kiedy można żądać alimentów od małżonka po rozwodzie?
 • Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny po rozwodzie?
 • Ile kosztuje wniesienie sprawy o alimenty i jakie dokumenty będą potrzebne?

Świadczenia rodzinne

 • Jakie są rodzaje świadczeń rodzinnych?
 • Komu należy się a komu nie przysługuje zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego?
 • Komu i w jakiej wysokości przysługuje dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zaliczka alimentacyjna?

Przyznaj się uczciwie.

Na ile pytań NIE odpowiedziałeś?

A teraz najważniejsze...

Wystarczy TYLKO, że skorzystasz z forumlarza zamówienia i... już za kilka minut możesz posiadać eBook, z którego nie tylko poznasz odpowiedzi na wszystkie 25 pytań ale również będziesz wiedział jak prawidłowo sformułować następujące pisma oraz pozwy:


Chcę zamówić poradnik "Rozwód i alimenty"- za 19.70 zł - formularz zamówienia

 
Copyright ©2008 by Enigma

Prawo pracy i druki Mama w Pracy Prawo spadkowe Mobbing

Kreator Stron www